• 70/30 regeling HU/UU

    Om een erkende studentenvereniging te zijn, moeten we aan verschillende voorwaarden voldoen. Allereerst is er de 70/30 regeling vanuit Mesa Cosa (Olympos), waardoor we 70% studenten moeten hebben in onze vereniging om eraan te voldoen. Als tweede is er de 70/30 regeling vanuit de UU/HU. Hierbij is de voorwaarde dat 70% van onze leden moet studeren aan de UU of HU of een MBO-instelling in Utrecht. Momenteel is 82% van onze leden student, waardoor we net voldoen aan de voorwaarden voor Mesa Cosa (Olympos). Echter is maar 66% van onze leden student in Utrecht. Dit komt omdat er de afgelopen jaren minder op gelet is bij de selecties. Hierdoor voldoen we niet aan de voorwaarden van de 70/30 regeling vanuit de UU/HU.

    Consequenties niet voldoen 70/30 UU/HU voor SBU als vereniging
    De UU/HU toetst iedere 3 jaar om te kijken of de verenigingen voldoen aan de 70/30 regeling. In seizoen 2015/2016 is SBU getoetst en voldeden wij aan de 70/30 regeling. Bij de toetsing erna was het resultaat dat 66% van onze leden student zijn in Utrecht en dat we daarmee dus niet meer voldoen aan de 70/30 regeling. Het gevolg hiervan is dat we de komende 3 jaar geen erkende studentenvereniging meer zijn in de ogen van de UU/HU. Hier is aan verbonden dat we geen aanspraak meer kunnen op subsidies vanuit UU/HU, waardoor onder andere de bestuursbeurzen wegvallen. 

     

    De grootste consequentie hiervan is dat we het komende seizoenen alleen maar nieuwe leden aan kunnen nemen die in Utrecht studeren komend jaar.